Gói trải nghiệm
Các Gói Cơ Bản
Gói nhóm & viết bài
Gói viết bài theo từ khóa
Trải nghiệm miễn phí
Gói
Full tính năng trải nghiệm
3 ngày miễn phí
NHÓM TỪ KHÓA VÀ VIẾT BÀI
Bài viết 3
Số Keyword Grouping 350
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự chèn ảnh
VIẾT BÀI THEO TỪ KHÓA
Bài viết 3
Số từ 1000
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự chèn ảnh
GEO TAG
Số ảnh 5
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký
Các Gói Cơ Bản
Gói
Tính năng cơ bản
10₫
Gói add geotag
10₫
ẢNH GEOTAG
Số lượng 50 200
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký Đăng ký
Gói nhóm & viết bài
Gói
GProfessional
400.000₫
GEnterprise
1.250.000₫
GPremium
2.750.000₫
Tool viết bài nhóm từ khóa
Bài viết / Tháng 3535 7575 300300
Số Keyword Grouping / Tháng 500500 1.5001500 4.0004000
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự chèn ảnh
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói viết bài theo từ khóa
Gói
Professional
450.000₫
Enterprise
863.000₫
Premium
3.500.000₫
Tool viết bài
Bài viết / Tháng 60 150 600
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự thêm hình ảnh
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký Đăng ký Đăng ký
0912731110
0.06906 sec| 2505.484 kb