Trải nghiệm miễn phí
Gói
Full tính năng trải nghiệm
3 ngày miễn phí
NHÓM TỪ KHÓA VÀ VIẾT BÀI
Bài viết 3
Số từ 1000
Số Keyword Grouping 350
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự chèn ảnh
VIẾT BÀI THEO TỪ KHÓA
Bài viết 3
Số từ 1000
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự chèn ảnh
GEO TAG
Số ảnh 5
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký
Các Gói Cơ Bản
Gói
Gói full tính năng
10₫
Gói add geotag
10₫
ẢNH GEOTAG
Số lượng 50 200
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký Đăng ký
Viết bài theo nhóm từ khóa
Gói
GFree
GProfessional
400.000₫
GEnterprise
1.250.000₫
GPremium
2.750.000₫
Tool viết bài nhóm từ khóa
Bài viết / Tháng 22 3535 7575 300300
Số từ / Tháng 12.00012000 60.00060000 120.000120000 260.000260000
Số Keyword Grouping / Tháng 350350 500500 1.5001500 4.0004000
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự chèn ảnh
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Viết bài theo từ khóa
Gói
Free
Professional
450.000₫
Enterprise
863.000₫
Premium
3.500.000₫
Tool viết bài
Bài viết / Tháng 5 60 150 600
Số từ / Tháng 12.000 120.000 300.000 1.200.000
Từ khoá thành bài viết
Outline to Post
Tự thêm hình ảnh
SERP RESEARCH TOOL
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, ..
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết
SUGGEST KEYWORD
Gợi ý từ khóa liên quan
Số lần quét: Không giới hạn
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh
Up nhiều hình ảnh cùng lúc
LSI KEYWORDS
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google
CHECK DUPLICATE CONTENT
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không
Số lần quét: Không giới hạn
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
0912731110
0.04200 sec| 2502.5 kb